Δίνουμε Λύσεις στις Ανάγκες σας

Μάρκετινγκ και Προώθηση της Εταιρικής Ταυτότητας

Ενώ παρέχουμε άμεσες λύσεις στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων για εύρεση προσωπικού, παράλληλα μεριμνούμε για την κάλυψη των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Προκειμένου να προσελκυστούν οι καλύτεροι συνεργάτες, ακολουθούμε μία στοχευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των ειδικών συνθηκών σε κάθε χώρα. Επιπλέον, φροντίζουμε για την ενίσχυση και προβολή της εταιρικής ταυτότητας.

Προσέλκυση Διεθνούς Δυναμικού

Συμβουλεύουμε επιχειρήσεις για την προσέλκυση υποψηφίων υψηλών προσόντων από την ΕΕ. Συνιστούμε μεθόδους προσαρμοσμένες στα δεδομένα της κάθε χώρας που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας στελέχωσης.