Αρμονική Ένταξη

Ενσωμάτωση Νέων Συνεργατών

Η ομαλή ενσωμάτωση στο νέο περιβάλλον έχει άρρηκτη σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η παροχή πρακτικής βοήθειας στους νέους συνεργάτες σε όλους τους τομείς κατά την περίοδο προσαρμογής στην νέα ζωή τους. Κατά κανόνα αυτή περιλαμβάνει

  • Οργάνωση μαθημάτων γλώσσας
  • Συμβούλους υποστήριξης από την εταιρεία
  • Υπηρεσίες μετεγκατάστασης