Επιλέγουμε τους Kαλύτερους

Για Υποψήφιους

Κατά κανόνα οι πελάτες μας είναι μεσαίες προς μεγάλες επιχειρήσεις. Συνήθως δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς και διαθέτουν διεθνή παρουσία. Εργαζόμενοι για αυτές, οι νέοι συνεργάτες θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις δεξιότητες τους και να αποκομίσουν πολύτιμη εμπειρία στις γερμανόφωνες χώρες αλλά και διεθνώς.

Κατά την διαδικασία της υποβολής αιτήσεων, βοηθούμε τους υποψήφιους στην διαμόρφωση των αναγκαίων εγγράφων και στην αναγνώριση και πιστοποίηση των ακαδημαικών τους τίτλων. Όταν προσληφθούν, τους βοηθούμε να ενσωματωθούν στο νέο περιβάλλον.

Αν και το να εργαστεί και να μετεγκατασταθεί κάποιος στην Γερμανία, την Αυστρία ή την Ελβετία είναι σχετικά απλή διαδικασία για τους πολίτες της ΕΕ, υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς.

Το πρώτο είναι η γλώσσα. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις στις χώρες της DACH χρησιμοποιούν σαν επίσημη γλώσσα τα αγγλικά. Ακόμα κι έτσι όμως, οι περισσότεροι συνεργάτες είναι γερμανόφωνοι εκ γενετής και μιλούν ως επί το πλείστον γερμανικά. Κατά συνέπεια, συνιστούμε στους πελάτες μας να διευκολύνουν την εκμάθηση των γερμανικών για το μη γερμανό-γλωσσο προσωπικό και να διευκολύνουν τους νέους συνεργάτες στην εύκολη εκμάθηση της γλώσσας.

Η εύρεση στέγης σε μεγάλες πόλεις είναι συχνά δύσκολη και δαπανηρή. Τα ενοίκια σε πόλεις όπως το Μόναχο και η Φραγκφούρτη συχνά κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο σε περιοχές της υπαίθρου, όπου εδρεύουν πολλές μεσαίες επιχειρήσεις (Mittelstand), οι συνθήκες είναι ευκολότερες και οι τιμές χαμηλότερες. Όπου είναι απαραίτητο, παρέχουμε βοήθεια για την εύρεση κατάλληλης στέγης σε αστικά κέντρα.

Το φορολογικό πλαίσιο, τα προνοιακά επιδόματα και οι εισφορές, καθώς και η ασφαλιστική κάλυψη διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε στους υποψήφιους μία συνολική εικόνα του νομικού πλαισίου για τις χώρες που τους ενδιαφέρουν καθώς και στήριξη σε συγκεκριμένα ζητήματα.