Επιλέγουμε τους Καλύτερους

Αναζητούμε Πτυχιούχους Υψηλών Προσόντων

Τα τελευταία χρόνια στις γερμανόφωνες χώρες παρατηρείται έλλειψη επιστημόνων, μηχανικών και διαφόρων ειδικοτήτων από τον χώρο της υγείας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην σχετικά καλύτερη απόδοση των οικονομιών τους συγκριτικά με άλλες οικονομίες στην Ευρώπη και στην έλλειψη πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε γερμανόφωνες χώρες με τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες πτυχιούχων

  • Επαγγελμάτων Υγείας (Ιατρών, Τεχνολόγων Υγείας, Νοσηλευτών)
  • Πληροφορικής
  • Μηχανικών
  • Θετικών Επιστημών

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση στους υποψήφιους.

Εναρμόνιση Προσφοράς και Ζήτησης

Το κύμα μετανάστευσης από τις χώρες του Ευρωπαικού νότου στις χώρες της ομάδας DACH (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία), έχει ενισχυθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, όμως εκδηλώνεται με ανοργάνωτο τρόπο. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι εργοδότες να μην διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για να εκτιμήσουν πλήρως τα προσόντα και την εμπειρία αυτών που αναζητούν εργασία, ενώ οι υποψήφιοι συχνά στερούνται εξοικείωσης με τις συνθήκες στις διάφορες αγορές ώστε να προσεγγίσουν εκείνους τους εργοδότες που καλύτερα ανταποκρίνονται στα προσόντα τους.

Δική μας φιλοδοξία είναι να αναδειχθούμε σε ηγετική δύναμη στις χώρες της DACH για εκείνους τους πελάτες που επιθυμούν να καλύψουν θέσεις εργασίας μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης με προσωπικό υψηλών προσόντων. Αναζητούμε επαγγελματίες του χώρου υγείας, μηχανικούς και επιστήμονες από τον χώρο της πληροφορικής οι οποίοι ψάχνουν εργασία που να ανταποκρίνεται στα ταλέντα και τις φιλοδοξίες τους.

Προβολή των Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων

Πολλές επιχειρήσεις, ιδίως μεσαίες (Mittelstand), αν και κατέχουν ηγετική θέση διεθνώς στις αγορές όπου δραστηριοποιούνται, είναι ουσιαστικά άγνωστες εκτός του τομέα κύριας δραστηριότητας τους.

Προκειμένου να τις βοηθήσουμε να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψήφιους, επεξεργαζόμαστε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης με στόχο να τις κάνουμε πιο ορατές και να αναδείξουμε την ελκυστικότητα τους στους κατάλληλους πτυχιούχους. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην προσαρμογή του τομέα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων (Human Resources), ώστε να μπορεί να διαμορφώσει μία πανευρωπαική προσέγγιση εύρεσης δυναμικού.